آدرس :
اتوبان تهران قم،شهرک صنعتی شمس آباد،بلوار بهارستان،خیابان پروفسور هشترودی،کوچه میخک ۲، قطعه TF277
تلفن :
40 52 86 56 021| 527 90 33 0912 | 1200 132 0912
فکس :
271 62 568 021
ایمیل :
moradif1392@gmail.com